Traballo

Nesta sección iremos facendo publicacións a modo de blog, para que podades estar ao día de informacións públicas como anuncios, eventos, enlaces a prensa, documentos oficiais...

Ademais, subiremos as actas dos Plenos do Concello de Alfoz e as mocións presentadas polo Grupo Municipal de Via Alfoz.

Partido

VIA ALFOZ  - A Seara, 21 Baixo - 27775 Alfoz (Lugo) | E-mail: vialfoz@gmail.com

© Dereitos de autor. Todos os dereitos reservados. Deseño web grieih