Equipo

Via Alfoz contitúe unha organización política formada por persoas independentes con vocación de servizo ao seu pobo, convencidas de que Alfoz necesita ideas e non ideoloxías e de que se deben unicamente á súaveciñanza, sen ordes de partidos de ámbito superior.

Partido

Dirección Executiva

O principal órgano de goberno do partido é a Dirección Executiva, que goberna, xestiona, administra e representa ao partido ante os afiliados e ante terceiros, de acordo cos criterios e directrices emanados da Asemblea Xeral. 

Na II Asemblea Xeral de VIA Alfoz, celebrada o domingo 28 de novembro de 2021, ratificouse a Dirección Executiva que vos presentamos a continuación.

Efigenia Maseda Paz

Presidenta

Francisco J. Fernández Fraga
Vicepresidente

Jordi Melián Pagés
Secretario

Xabier Pardiñas Suárez
Vicesecretario e Voceiro

Pablo J. Maseda Rubal 

Tesoureiro e Vogal de Economía
Carmen Geada Maseda  

Vogal de Igualdade
Eliseo Lorenzo García

Vogal de Coñecemento
Fernanda Casabella Méndez

Vogal de Participación
José Luís Cascudo Cascudo

Vogal de Territorio
Daniel Pérez Pardiñas

Vogal de Innovación

Lexislatura 2019-2023

Grupo Municipal

No inicio da lexislatura 2019-2023, formaron parte do Grupo Municipal de Via Alfoz os concelleiros electos Xabier Pardiñas Suárez e Carmen Geada Maseda.

Cumprida a metade da lexislatura, e para darlle participación a novos membros do partido nos órganos colexiados do Concello, Efigenia Maseda Paz e Eliseo Lorenzo García, substituiron aos anteriores membros e pasaron a integrar o novo Grupo Municipal de Via Alfoz. Actualmente estas son as súas funcións:

Efigenia Maseda Paz. Voceira titular e membro da Comisión Especial de Contas.

Eliseo Lorenzo García. Voceiro suplente e membro da Comisión Especial de Ordenanzas e do resto dos Órganos Colexiados.

VIA ALFOZ  - A Seara, 21 Baixo - 27775 Alfoz (Lugo) | E-mail: vialfoz@gmail.com

© Dereitos de autor. Todos os dereitos reservados. Deseño web grieih